Teie ostukorv on tühi. Palun lisage tooteid ostukorvi, et jätkata

Tühista kõik
Kokku:
€ 0.00
Vormistage ost

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Seda veebisaiti omab ja haldab GRENARDI (OÜ Grenardi Group Estonia (registrikood 11518421), registreerimisaadress Peterburi tee 46, Tallinn, 11415).

Kogutava teabe liigid

GRENARDI veebisait kogub ja töötleb isikuandmeid. Isikuandmed on seotud iga kliendiga eraldi ja need on muuhulgas: isiku ees- ja perekonnanimi, sugu, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ning videod ja fotod, mis on tehtud GRENARDI ruumides. GRENARDI kogub vaid nende isikute isikuandmeid, kes esitavad selle teabe vabast tahtest ja teadlikult. Veebilehe kasutamiseks ega sellele juurdepääsemiseks ei ole kasutajal vaja registreeruda ega isiklikku teavet edastada. Töödeldav teave on seotud andmetega selle kohta, kui palju kliente veebilehte külastab, milliseid lehekülgi vaadatakse, milliseid andmeid alla laaditakse, millist brauserit ja operatsioonisüsteemi külastajad kasutavad, kes pakub internetiteenuseid jne. GRENARDI kogub nimetatud andmeid automaatselt ajal, mil külastaja GRENARDI veebilehte kasutab. Nimetatud teabe kogumise eesmärk on kohandada veebilehte veelgi paremini külastajate vajadustega.

Teabe kogumise viisid

GRENARDI kogub isikuandmeid otse veebikülastajatelt ja üksnes nende nõusolekul. Näiteks kui te esitasite taotluse konkursil osalemiseks, kogub GRENARDI teavet, mis on vajalik teie osalemiseks konkursil ja meie kohustuste täitmiseks teie ees. Kui külastaja saadab GRENARDI e-posti aadressile teate, jätab GRENARDI e-posti aadressi meelde, et teatele oleks võimalik vastata. Töödeldavat teavet kogume väikeste tekstifailide ehk küpsiste või teatavate elektrooniliste kontrollsignaalide (nn ühepikslised gifid, ingl single-pixel gifs) abil.

Küpsised

GRENARDI kasutab väikeste tekstifailide ehk küpsiste (ingl cookies) tehnoloogiat nii oma veebilehel kui ka väljaspool seda. Küpsised on teave, mille veebileht salvestab teie arvuti kõvakettale andmete säilitamise eesmärgil. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta leiate jaotisest Küpsistefailide poliitika.

Veebilehe kontrollsignaalid (ehk ühepikslised gifid / single-pixel gifs)

Veebilehe kontrollsignaalid (ehk ühepikslised gifid / single-pixel gifs) on internetitööriistad, mille abil on võimalik palju teada saada, näiteks seda, millist lehekülge vaadati. Pärast seda, kui klient on saanud teabekirja reklaamikampaania või uudiskirja kohta, võib GRENARDI kasutada kontrollisignaale selleks, et selgitada välja, kui paljudel e-posti teel laiali saadetud teadetel tegelikult klõpsati. Mis tahes digikujutist, mida külastaja vaatab kui veebilehe osa, on võimalik kasutada veebilehe kontrollsignaalina. Ettevõte GRENARDI ei kontrolli kolmandate isikute poolt kasutatavaid reklaamilehekülgi ega küpsisefaile.

Konkursid ja loosimised

GRENARDI.EE veebilehel võidakse avaldada teateid GRENARDI poolt korraldatavate konkursside ja loosimiste kohta. GRENARDIL on õigus tagada neile elektrooniline juurdepääs. Sellisel juhul kasutab GRENARDI esitatud teavet konkursi või loterii läbiviimiseks (et võtta teiega võidu korral ühendust). Konkursi lõppedes eemaldatakse isikuandmed andmebaasist, kui te ei anna oma nõusolekut nende säilitamiseks, et teiega oleks võimalik uuesti ühendust võtta.

Küsitlused ja ankeedid

GRENARDI võib oma äranägemise järgi kutsuda külastajaid üles ankeete täitma ja küsitlustes osalema. Kui veebilehel on ankeedi küsimustele antud vastusevariandid, siis mingeid isikusamasuse tuvastamist võimaldavaid andmeid ei koguta. Küsitlustes osalemise puhul pärast ankeedi täitmist GRENARDI andmebaasis ei salvesta GRENARDI oma andmebaasis mistahes isikuandmeid.

Isikuandmete kasutamine

Kui olete andnud selge ja ühemõttelise nõusoleku edasiseks kommunikatsiooniks või nõustunud registreerumisel sellega, et teid lisatakse adressaatide nimekirja, siis võib juhtuda, et GRENARDI võtab teiega aeg-ajalt ühendust. Näiteks võib GRENARDI saata kliendile turundus- või müügiedendusmaterjale, vastata kliendi kommentaaridele või teabetaotlustele, ja vajadusel võib GRENARDI uue toote loomisel või kliendi poolt GRENARDI.ЕЕ veebisaidil tehtud tellimuse töötlemisel kliendiga ühendust võtta.

GRENARDI veebilehe jaotises „E-post” palume esitada isikuandmeid, näiteks nime ja telefoninumbrit. Kasutame neid andmeid üksnes teiega ühendust võtmiseks, kui katsed teiega e-posti teel ühendust võtta ei osutu edukaks. GRENARDI kasutab kliendi e-posti aadressi ainult kliendi saadetud sõnumitele vastamiseks, kui GRENARDI ei saa kliendi nõusolekut e-posti aadressi kasutamiseks muul eesmärgil.

Teie isikuandmeid kasutab GRENARDI ka selleks, et tõhustada meie turundus- ja reklaamikampaaniaid, teha veebilehe kasutamise statistilist analüüsi ning parandada veebilehe funktsioone ja sisu. GRENARDI võib kasutada isikuandmeid ka selleks, et pakkuda teile huvidele vastavat sisu. Selline sisu võib hõlmata teavet mitmesuguste toodete ja kampaaniate kohta. GRENARDI ei kogu isikuandmeid automaatselt, kuid meil on õigus ühendada automaatselt (küpsiste abil) kogutud isikustamata andmed varem esitatud isikuandmetega.

Ettevõttele GRENARDI tugiteenuseid osutavad kolmandad isikud

Oma tegevuse käigus kasutab GRENARDI kolmandate ettevõtete ja isikute teenuseid, et pakkuda GRENARDI nimel erinevate funktsioonide täiteviimist. GRENARDI tellib agentuuridelt teenuseid reklaamikampaaniate haldamise, andmete analüüsimise, esitatud tellimuste töötlemise ja klienditoe osutamise eesmärgil. Agentuuridele võidakse anda juurdepääs isikuandmetele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks. Meiega koostööd tegevatel agentuuridel ja partneritel ei ole õigust kasutada saadud andmeid muudeks eesmärkideks ja nad on kohustatud tagama andmete konfidentsiaalsuse.

Andmete ühine kasutamine ja edastamine

GRENARDI ei müü, edasta ega avalda kolmandatele isikutele kliendilt GRENARDI veebilehe kaudu saadud isikuandmeid ilma kliendi eelneva nõusolekuta. Sellel reeglil on vaid kaks erandit:

GRENARDI avaldab isikuandmed juhul, kui leiab, et see aitab ära hoida pettust või kahju tekitamist GRENARDILE või kolmandatele isikutele;

GRENARDI avaldab isikuandmed kolmandatele isikutele, kes osutavad eespool nimetatud tugiteenuseid.

GRENARDI võib külastajaid puudutavaid töödeldavaid andmeid (nt veebilehe külastajate jagunemine soo alusel) ühiselt kasutada koos reklaamiagentuuride, koostööpartnerite, sponsorite ja muude kolmandate isikutega, et täiustada ja parandada veebilehe sisu ja reklaami kasutajate vajadustele ja päringutele kohandamise eesmärgil.

GRENARDI võib töödelda andmeid, mis on saadud veebilehe registreerimislogidest (brauser, operatsioonisüsteem, külastatavad leheküljed jne), et saada aru, kuidas kasutajad veebilehel liiguvad ja millised funktsioonid on kõige populaarsemad.

Lingid teistele veebilehekülgedele

Ettevõte GRENARDI  teeb kõik endast oleneva, et tagada, et iga veebilehel avaldatud link viitaks soovitud leheküljele. Kuid veebilehed ja aadressid muutuvad kiiresti ning GRENARDI ei saa garanteerida kõikide lingiga viidatavate veebilehtede sisu asjakohasust. Pealegi on veebilehed kehtestanud erinevad konfidentsiaalsuse põhimõtted. Et olla teadlik oma õigustest, peate tutvuma konkreetse veebilehe konfidentsiaalsuse põhimõtetega.

Valik ja kontroll

Kontroll isikuandmete üle, mida klient sellel veebilehel edastab, kuulub täielikult kliendile. Kliendil on igal ajahetkel õigus muuta oma valikut edasise kommunikatsiooni osas, saates e-kirja allpool viidatud aadressile või muutes asjakohast teavet veebilehe jaotises „Minu profiil“. Kliendil on õigus oma registreering lõplikult tühistada. Sellisel juhul eemaldab GRENARDI kliendi isikuandmed oma andmebaasist.

MAKSEKESKUS AS

Grenardi Group Estonia OÜ edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

Küsimused

Kui teil tekkis küsimusi konfidentsiaalsuse põhimõtete kohta, võtke ühendust GRENARDIGA e-posti teel: [email protected]

Küpsiste kasutamine

Me kasutame küpsiseid teie kasutamise kogemuste ja meie veebilehtede kvaliteedi parandamiseks. Me lubame kolmandatel isikutel, sealhulgas partneritel, paigutada küpsiseid meie veebilehtedel. Kui te jätkate selle veebilehe sirvimist, siis nõustute küpsiste paigutamise ja kasutamisega kooskõlas meie küpsiste kasutamise poliitikaga.